Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

  1. REDACTIA TRIBUNA, cu sediul în Cluj-Napoca, str:Universitatii, nr:1,ap:9, județul Cluj, organizează concurs, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: conducere

2. Denumirea postului: contabil sef, post vacant, pe perioadă nedeterminată.

3. Vechime :3 ani in sistem bugetar

4. Scopul principal al postului:coordonarea activitatii redactiei din punct de vedere financiar contabil,realizarea corecta si la termen a tuturor situatiilor financiar contabile,intocmirea si executia bugetului,salarizare si verificarea gestiuni.

5. Numărul de posturi: 1 (unu)

Durata timpului de lucru : 8 ore/zi respectiv 40 ore/săptămână

B.)  Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 30 mai 2023, ora 12, la sediul instituţiei.

C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate**: superioare in domeniul stiintelor economice, atestate diplomă de licenta.

2. Abilități, calități și aptitudini necesare: de comunicare și relaționare în raporturile cu echipa redactiei

3. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): – nu este cazul.

4. Vechime – 3 ani in specialitatea studiilor in sistem bugetar.

D.) Bibliografie şi tematică:

-Legea 273/2006

-Ordin 720/2014

-Ordin 517/2016

-Ordin 1792/2002

-Legea 153/2017

-Hotarare 714/2018

-Hotarare 518/1995

-Ordin 2861/2009

-OMFP 1917/2005

-Legea 8/1996

E.) Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

    – termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 30 mai 2023, ora 12:00, la sediul instituţiei;

    –   selecţia dosarelor: 31.05.2023, ora 15:00, la sediul instituţiei;

  • proba scrisă în data de 14.06.2023, ora 11:00, la sediul instituției;      
  • afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 15.06.2023 ora 11:00
  • proba interviu în data de 20.06.2023 , ora 11:00, la sediul instituției. 
  • afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 21.06.2023 ora 11:00
  • afişarea rezultatelor finale: 22.06.2023 ora 15:00

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor: 1 (una) zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor pentru fiecare etapă a concursului.

Reprezentant legal,

Manager

Mircea Arman