Concursul Naţional de Literatură „Ioan Slavici”

– textele pot fi trimise până în 10 noiembrie 2018 – Revista de cultură „Tribuna”, în colaborare cu Consiliul Judeţean Cluj, organizează a șasea ediţie a Concursului Naţional de Literatură „Ioan Slavici”. Concursul conţine două secţiuni: roman și proză scurtă. Pot participa autori de toate vârstele, cu sau fără volume personale publicate, cu condiţia ca…

Servicii de tipărire cărți

CAIET DE SARCINI SERVICII DE TIPARIRE CARTI În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Redacţia Tribuna cu sediul in…

Scrisoare de înaintare

                                                                             Formular nr. 1 OFERTANTUL …………………………                                                Inregistrat la sediul autoritatii contractante (denumirea/numele)       SCRISOARE DE INAINTARE   Catre, REDACŢIA TRIBUNA Cluj Napoca, Str. Universitătii nr.1, cod postal 400091, judetul Cluj     Ca urmare a anuntului din data de ………….. privind achizitia directa pentru atribuirea contractului „SERVICII DE EDITARE SI TIPARIRE CATALOG EXPOZITIE”, noi ………………………………………………………………..

Scrisoare de înaintare

Formular nr. 1 OFERTANTUL ………………………… Inregistrat la sediul autoritatii contractante (denumirea/numele) SCRISOARE DE INAINTARE Catre, REDACŢIA TRIBUNA Cluj Napoca, Str. Universitătii nr.1, cod postal 400091, judetul Cluj Ca urmare a anuntului din data de ………….. privind achizitia directa pentru atribuirea contractului „SERVICII HOTELIERE PENTRU EVENIMENTUL CONFERINTELE TRIBUNA”, noi …………………………………………………………….. (denumirea/numele ofertantului), va transmitem alaturat urmatoarele:…

Sfârșit

Sfârșit