Metavers și metafizică

Într-o lume în care busola nu mai arată de mult timp nordul, noțiunea de Metavers își face din ce în ce mai mult loc și cîștigă, necontenit, spațiu. Metaversul spre deosbire de metafizică are sensul unei creații de tip tehnolgic-informațional care propune o lume „dincolo” de lumea reală, în sensul în care această lume se structurează ca o entitate virtuală, paralelă cu lumea reală, pe care o imită și pe…

Structura imaginativului metafizic grecesc-cîteva considerații preliminare

Problema metafizicii a frămîntat asiduu gîndirea occidentală, iar un răspuns mulţumitor asupra începuturilor şi naturii sale nu a fost dat pînă în contemporaneitate. Fiecare este tentat să înţeleagă prin acest termen ceea ce consideră el a fi, iar generalitatea şi imprecizia noțiunii stîrneşte, pe lîngă confuzia inerentă, dezbateri contradictorii[i].  În opinia noastră, sensul termenului de metafizică a…

Neant și existență – cîteva considerații marginale

În Metafizica, Aristotel spune: „existenţa ca ceva adevărat prin opoziţie cu neexistenţa, considerată ca egală cu falsul”[i]. Vedem aici pusă ideea de neexistenţă şi fals în opoziţie cu cea de existenţă şi adevăr. Vom lămuri, în cele ce urmează, cum priveau grecii conceptul de neexistenţă – to me on. Principiul fundamental care a dominat gîndirea şcolii ioniene…

Adevărul despre Caietele Negre sau ce este gîndirea blîndă la Heidegger

Problema Caietelor Negre, ultima și cea mai întinsă scriere filosofică fundamentală a lui Heidegger, a făcut să curgă, din nou, rîuri de cerneală printre cercetătorii, istoricii filosofiei, și elevii săi. Problema care se pune este aceea pe care încă în anii 80 ai secolului trecut Victor Farías[i], un lingvist controversat,o sesiza atunci cînd ridica problema național-socialismului lui Heidegger….

Protagoras – negarea imaginativului poietic grecesc sau nașterea imaginativul poietic european

Sofistica, ca modalitate de raportare la lume, implicǎ trecerea oricǎrei bariere religioase, depǎşirea angoasei generatǎ de hybris şi libertatea de a gîndi fǎrǎ oprelişte dar, în acelaşi timp, devine şi o ocupaţie, o îndeletnicire practicǎ din care unii îşi vor asigura existenţa, respectiv filosofarea, politica și avocatura care se constituie ca profesii. Sigur, este extrem de greu sǎ vorbim de opera unor…

Despre primatul imaginativului metafizic sau al celui teologic în gîndirea elină

Problema metafizicii a frămîntat asiduu gîndirea occidentală, iar un răspuns mulţumitor asupra începuturilor şi naturii sale nu a fost dat pînă în contemporaneitate. Fiecare este tentat să înţeleagă prin acest termen ceea ce consideră el a fi, iar generalitatea şi imprecizia termenului stîrneşte, pe lîngă confuzia inerentă, dezbateri contradictorii[i]. Chiar dacă, aşa cum ne vom…

Capacitatea imaginativă apriorică și imaginativul poietic rațional aprioric ca noțiuni opuse imaginarului și imaginației

În mod vădit, ceea ce a făcut să simțim nevoia clarificării noțiunilor evocate în prezentul articol are drept acuză sesizarea unor percepții greșite ale noțiunilor de „capacitate imaginativă apriorică” și „imaginativ poietic rațional aprioric” de către cei care au scris, pînă în prezent, despre cartea Eseu asupra structurii imaginativului uman, Editura Tribuna, 2020 și cărora le aduc, pe această…

Imaginativul poietic postuman

Începutul secolului XXI a fost și este marcat de lipsa creației autentice, atît în ceea ce privește știința dar și toate celelalte aspecte ale imaginativului poietic creator și am aici în vedere creația științifică, literară, filosofică, artistică, cu excepția notabilă a creației de natura tehnologiei, respectiv a tehnologiei informației în mod special. Situația în care apar, pe bandă rulantă, profesori universitari care acum un…

Alexandru Surdu – o viață dedicată construcției filosofiei românești

A plecat dintre noi, discret, așa cum îl cunoșteam, filosoful Alexandru Surdu, unul dintre ultimii cărturari care au mai pus o cărămidă la temelia cugetării românești și europene autentice. Unul dintre aceia care nu s-au lăsat influențați de ideile promovate de întemeietorii Școlii de la Frankfurt și de către discipolii acestora. Iar dacă Occidentul nu…

Sfârșit

Sfârșit