ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

REVISTA ”TRIBUNA”

TRANSPARENȚA VENITURILOR SALARIALE

PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL REVISTEI ”TRIBUNA”CLUJ

Conform prevederilor din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice se stabilesc salariile lunare, precum şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar.

Salariul lunar al angajaților din cadrul REVISTA ”TRIBUNA” cuprinde următoarele:

  1. Salariul de bază, conform prevederilor Legea nr. 284/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, după cum urmează:

  1. Funcții de conducere

Nr.
crt.

Funcția

Nivelul
studiilor

Gradul

Salariul de bază:

-lei-

 1 Manager

S

II

5430

  1. Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale
Nr.
crt.

Funcția

Nivelul
studiilor

Gradul/

Treapta

Coeficientul la gradația 0

Salariul de bază

1

Redactor de rubrica

S

I

Gradatia 5

1945

2

Redactor de rubrica

S

II

Gradatia 3

1622

3

Secretar de redactie

S

I

Gradatia 5

1852

4

Tehnoredactor

S

II

Gradatia 3

1582

5

Tehnoredactor

S

II

Gradatia 4

1631

6

Administrator

M

I

Gradatia 5

2234

7

Merceolog

M

I

Gradatia 5

1972

  1. Sporul pentru munca suplimentară. În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul legal de 60 de zile, munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru se plătește în luna următoare cu un spor de 75% din salariul de bază corespunzător orelor suplimentare efectuate și cu un spor de 100% din salariul de bază corespunzător orelor suplimentare efectuate în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare nu se lucrează, conform art. 21 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind stabilirea salariilor personalului plătit din fonduri publice.

  2. Indemnizație de vacanță acordată sub formă de vouchere de vacanță în valoare de 1450 lei acordate până la data de 30.11.2018 conform art. 26 din Legea nr. 153/2017 privind stabilirea salariilor personalului plătit din fonduri publice coroborat cu ART. I, pct.1 din Ordonanța de Urgență nr. 46/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță.

  3. Premii de excelență în limita a 5% din cheltuielile cu salariile de bază, indemnizațiile lunare aferente personalului prevăzut în statul de funcții. Premiile de excelență individuale lunare nu pot depăși, anual, două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată (maxim 2900 lei la momentul actual), conform art. 26 alin. (1)-(3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind stabilirea salariilor personalului plătit din fonduri publice.